Burgerkabinet komt met ideeen

Hoe beleef jij Brussel?

Burgerkabinet Brussel

Thema

Met de organisatie van een Burgerkabinet over Brussel willen ministers Rachid Madrane en Sven Gatz nagaan hoe Walen, Vlamingen en Brusselaars naar Brussel kijken en hoe het wederzijds begrip en respect kan worden verbeterd.

Wat verwachten ze van Brussel? Wat trekt hen aan in Brussel? Of wat helemaal niet? Hoe informeren ze zich over Brussel? Hoe kunnen de relaties tussen inwoners van Wallonië en van Vlaanderen en de inwoners van Brussel versterkt worden?

Het Burgerkabinet bestaat uit twee fasen: een voortraject via een online platform aangevuld met mini-Burgerkabinetten, en een fysieke bijeenkomst op 6 mei met 150 deelnemers in het Vlaams Parlement die tot aanbevelingen voor het beleid moet komen. Tegelijk zal er in Franstalig België en Brussel eenzelfde traject lopen. Meer info daar over kan je HIER vinden.

Voortraject (17 februari 2017 – 17 april 2017)

In een eerste fase kon iedereen die dat wou zijn/haar ideeën of ervaringen delen op een online platform of via mini-Burgerkabinetten die georganiseerd werden door lokale organisaties.

Online discussies

3.451 geïnteresseerden bezochten het online platform. Het voortraject kon rekenen op meer dan 496 deelnemers die aan de hand van discussies en het delen van ervaringen tot 337 ideeën kwamen.

Alle online ideeën kunnen hier bekeken worden

Mini-Burgerkabinetten

Tijdens het voortraject werden er 8 ronde tafelgesprekken door lokale organisaties op poten gezet. De ideeën van deze ‘mini-Burgerkabinetten werden ook gedeeld op het online platform.

Resultaten:

Fysiek Burgerkabinet (6 mei 2017)

153 deelnemers uit het voortraject schreven zich in om in het Vlaams Parlement de ideeën verder uit te werken tot beleidsaanbevelingen voor de minister. De groep was voor 44% samengesteld uit Brusselaars en 56% Vlamingen, 34% van hen had een migratieachtergrond, de gemiddelde leeftijd was 36 jaar. De jongste deelnemer was 15 jaar, de oudste 84 jaar.

Aan de hand van 12 thema’s kwam het Burgerkabinet tot 108 voorstellen voor het beleid. De minister bekijkt nu welke voorstellen kunnen opgenomen worden in zijn beleidsbrief Brussel 2018.

Een aantal opmerkelijke ideeën uit het Burgerkabinet Brussel: 

  • Zorg voor meer inspraak en participatie van ouders met verschillende achtergrond in het Brussels onderwijssysteem en in de raden van bestuur
  • Betrek burgers via een burgerbegroting bij het lokale cultuurbeleid
  • Vergroen het openbaar vervoer in Brussel en zorg voor een betere nachtverbinding
  • Zet jeugdhuizen in voor naschoolse huiswerkbegeleiding en jobadvies
  • Evolueer naar een volledig tweetalig onderwijs vanaf de kleuterklas en zet in op uitwisseling tussen de Vlaamse en de Brusselse scholen
  • Zet in op een onthaalfunctie in de Brusselse stations met studenten als ambassadeurs
  • Zet Brussel op een positievere manier en meer neer in de media
  • Creëer meer ontmoetingsplekken in Brussel. Zorg bv. voor tijdelijke plekken in leegstaande panden
  • Zorg voor meer openbaar sanitair
  • Centraliseer het beleid in Brussel en zorg voor een satelliet werking vanuit de gemeenten

Het volledige eindrapport kan u HIER downloaden

Meer informatie over het Franstalige Burgerkabinet kan u HIER vinden.