Doe mee!

Hoe beleef jij Brussel?

Burgerkabinet Brussel

Thema

Met de organisatie van een Burgerkabinet over Brussel wilden ministers Rachid Madrane en Sven Gatz nagaan hoe Walen, Vlamingen en Brusselaars naar Brussel kijken en hoe het wederzijds begrip en respect kan worden verbeterd.

Wat verwachten ze van Brussel? Wat trekt hen aan in Brussel? Of wat helemaal niet? Hoe informeren ze zich over Brussel? Hoe kunnen de relaties tussen inwoners van Wallonië en van Vlaanderen en de inwoners van Brussel versterkt worden?

Het Burgerkabinet bestond uit twee fasen: een voortraject via een online platform aangevuld met mini-Burgerkabinetten, en een fysieke bijeenkomst op 6 mei met 150 deelnemers in het Vlaams Parlement. Tegelijk werd er in Franstalig België en Brussel eenzelfde traject gelopen. Meer info daar over kan je HIER vinden.

Voortraject (17 februari 2017 – 17 april 2017)

In een eerste fase kon iedereen die dat wou zijn/haar ideeën of ervaringen delen op een online platform of via mini-Burgerkabinetten die georganiseerd werden door lokale organisaties.

Online discussies

3.451 geïnteresseerden bezochten het online platform. Het voortraject kon rekenen op meer dan 496 deelnemers die aan de hand van discussies en het delen van ervaringen tot 337 ideeën kwamen.

Alle online ideeën kunnen hier bekeken worden

Mini-Burgerkabinetten

Tijdens het voortraject werden er 8 ronde tafelgesprekken door lokale organisaties op poten gezet. De ideeën van deze ‘mini-Burgerkabinetten werden ook gedeeld op het online platform.

Resultaten:

Fysiek Burgerkabinet (6 mei 2017)

153 deelnemers uit het voortraject schreven zich in om in het Vlaams Parlement de ideeën verder uit te werken tot beleidsaanbevelingen voor de minister. De groep was voor 44% samengesteld uit Brusselaars en 56% Vlamingen, 34% van hen had een migratieachtergrond, de gemiddelde leeftijd was 36 jaar. De jongste deelnemer was 15 jaar, de oudste 84 jaar.

Aan de hand van 12 thema’s kwam het Burgerkabinet tot 108 voorstellen voor het beleid.

Het volledige eindrapport kan u HIER downloaden

Wetenschappelijke doorlichting

In de voorbije maanden hebben wetenschappers van de VUB en de ULB de resultaten van het Nederlandstalige en het Franstalige traject verwerkt en tot enkele interessante conclusies gekomen. Uit het onderzoek bleek dat zowel Franstaligen als Nederlandstaligen positief naar onze hoofdstad kijken. Ze zien veel potentieel in Brussel maar schuiven enkele werkpunten naar voor. Het naast elkaar leven in Brussel is één van de voornaamste punten.Hun rapport kan u HIER downloaden.

Meer informatie over het Franstalige Burgerkabinet kan u HIER vinden.

 Burgerkabinet Brussel in het beleid

Voorstellen die in de voorbije maanden uitgevoerd werden

 • Zet in op een centraal platform met praktische informatie over de stad

Begin september lanceerde minister Gatz het nieuwe magazine ‘Bruzine’. Hierbij hoort en website met praktische informatie over de hoofdstad (www.bruzine.be). De website wordt onderhouden door Muntpunt en is beschikbaar in het Frans, Engels en het Nederlands.

 • Ondersteun diversiteit in het verenigingsleven

Het Burgerkabinet Jeugd schoof in 2016 een gelijkaardige aanbeveling naar voor. De minister heeft dit toen ter harte genomen en blijft hier dan ook op inzetten. Concreet werd er respectievelijk 250.000 en 500.000 euro  geïnvesteerd in projecten die inzetten op ‘straatburgerschap’ specifiek in Brussel en ‘lokale bruggenbouwers’ in Vlaanderen en Brussel. Daarnaast werkt de Vlaamse Jeugdraad nog verder aan haar traject ‘Diversiteit in het Jeugdwerk’.

 • Zet studenten in als ambassadeurs voor de stad

Om gehoor te geven aan deze aanbevelingen werden er bij de start van het academiejaar buttons met het opschrift ‘Sprout to Study in Brussels’ uitgedeeld aan alle studenten in Brussel. We bekijken de verdere invulling van deze actie  i.s.m. Brik en gaan tevens aan de slag om verder gehoor te geven aan deze aanbeveling.

Voorstellen in het beleid

2 grote clusters in de beleidsbrief

 • Burgerbudget Cultuur

Tijdens de fysieke sessie van het Burgerkabinet maakte minister Gatz al duidelijk dat hij dit een fris een goed idee vond.  Hij is er onmiddellijk mee aan de slag gegaan. Op het einde van de zomer lanceerde hij een open oproep aan de cultuurinstellingen om een stukje van hun budget vrij te maken dat door het publiek kan worden ingevuld. De oproep werd vrij goed ontvangen. In een tweede fase gaat minister Gatz samenzitten met de verschillende actoren in  Brussel om dit idee ook echt in de steigers te zetten. Meer info: http://www.demorgen.be/cultuur/gatz-wil-publiek-meer-betrekken-bij-kunst-maar-wil-het-publiek-dat-zelf-wel-bb9d65b2/

 • Promotie van Brussel

Er werden verschillende voorstellen geformuleerd die betrekking hebben op de promotie van Brussel. Hierbij alvast volgend overzicht:

 • Werk aan een eengemaakte cultuurpas

Minister Gatz is al een tijdje aan de slag om een eengemaakte museumkaart te lanceren in Vlaanderen. Met die kaart kan je een jaar lang alle deelnemende musea bezoeken. Momenteel zitten er al vertegenwoordigers uit de Brusselse en Waalse museumsector aan tafel. Hij hoopt dan ook dit systeem over heel het land te kunnen uitrollen.

 • Zorg voor een Brussel item in Metro

Het kabinet van de minister is in overleg met Bruzz, metro en de Vlaamse Gemeenschapscommissie om gehoor te geven aan deze aanbeveling. Concreet hebben zij een item over Brussel voor ogen.

 • Geef incentives aan groepen en scholen die naar Brussel komen

De minister bekijkt mogelijkheden om meer jongeren of scholen naar Brussel te laten komen. Hierbij gaat hij  in overleg met enkele Brusselse organisaties die hier ervaring in hebben opgebouwd.

 • Zet studenten in als ambassadeurs in de stad

Zoals eerder al aangehaald werd er reeds een initiatief genomen om studenten te betrekken bij de promotie van Brussel.  Een verdere invulling van deze aanbeveling wordt bekeken met de organisatie BRIK.

 • Organiseer een Brusseldag voor scholieren en ambtenaren

Minister Gatz zal in samenwerking met Muntpunt bekijken op welke manier bestaande evenementen zoals de 11 juli viering of de irisfeesten beter in de kijker kunnen gezet worden. Daarnaast trachten zullen de Brusseluitstappen van de Vlaamse ambtenaren beter te gepromoot worden.

 Andere voorstellen die worden uitgevoerd

 • Voorzie een openbaar podiumfestival voor lokaal talent

Samen met Rachid Madrane gaat de minister dit voorstel in de komende maanden verder uitwerken.

 • Verbeter de infrastructuur van het deeltijds kunstonderwijs

Gatz blijft inzetten op het verbeteren van deze infrastructuur.

Voorstellen die reeds aanwezig zijn in het beleid:

 • Brusselitem in VRT Journaal

Elke zaterdag kan er tussen 12u en 12:30u ‘De Week van Bruzz’ bekeken worden op VRT. Daarnaast werkt de VRT en Bruzz al nauw samen rond Brusselse content.

 • Stage van jongeren in culturele instellingen

Jongeren kunnen reeds stage lopen in diverse culturele organisaties. Via www.cultuurjobs.be kunnen ze intekenen op diverse vacatures.

 • Uitwisselingen tussen de verschillende gemeenschappen in België

De organisatie Bel-J voorziet in uitwisselingen voor jongeren tussen 16 en 30 jaar naar één van de gemeenschappen in België. Zij krijgen hiervoor financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap. Meer info via: www.bel-j.be

 • Internationale communicatiestrategie/marketingcampagne

In de voorbije jaren werd er veel geïnvesteerd in diverse communicatie campagnes die onze hoofdstad terug op de kaart moeten zetten. Enkele voorbeelden hiervan zijn Mixity, Sprout to be Brussels en de campagnes van Visit Brussels.

 • Diversiteit in de raden van bestuur van culturele instellingen

De principes rond diversiteit in raden van bestuur werden reeds formeel opgenomen via het decreet ‘deugdelijk bestuur’. Als minister  draagt minister Gatz diversiteit nauw in het vaandel. Hij ziet er dan ook persoonlijk op toe dat deze principes worden nageleefd.

 • Promoot street art

Rachid Madrane zette deze zomer met Mixity Wall reeds sterk in op de aanwezigheid van street art in Brussel. Ook via Street Art Belgium wordt street art in België mooi in de kijker gezet.

 • Geef verenigingen gratis infrastructuur

Via de verschillende gemeenschapscentra in onze stad kunnen organisaties voor een kleine prijs gebruik maken van hun infrastructuur. Meer informatie daar over kan je hier vinden: www.cultuurcentrumbrussel.be/zaalgebruik . Ook VZW Toestand biedt onderdak aan socio-culturele verenigingen die geen infrastructuur hebben.

 • Open erfgoed voor bezoekers

Tijdens de jaarlijkse Erfgoeddag kan iedereen die wil kennismaken met alles dat Brussel te bieden heeft op vlak van erfgoed. Hierbij worden wandelingen georganiseerd, openen bepaalde instellingen hun deuren enz. Meer informatie hierover kan je vinden via volgende link: www.uitinbrussel.be/erfgoeddag