Doe mee!

Burgerkabinet

Met het Burgerkabinet wil Sven Gatz burgers betrekken bij zijn beleid: ze discussiëren en debatteren samen en ze zoeken samen naar overeenstemming over de aanbevelingen. Dit experiment in deliberatieve democratie geeft burgers meer inspraak in het beleid en vergroot het draagvlak ervan.