Doe mee!

Burgerkabinet

Met het Burgerkabinet wil Sven Gatz burgers betrekken bij zijn beleid: ze discussiëren en debatteren samen en ze zoeken samen naar overeenstemming over aanbevelingen voor het beleid. Dit experiment in deliberatieve democratie geeft burgers meer inspraak in het beleid en vergroot het draagvlak ervan.