Doe mee!

Hoe beleef jij Brussel?

Burgerkabinet Brussel

Thema

Met de organisatie van een Burgerkabinet over Brussel wilden ministers Rachid Madrane en Sven Gatz nagaan hoe Walen, Vlamingen en Brusselaars naar Brussel kijken en hoe het wederzijds begrip en respect kan worden verbeterd.

Wat verwachten ze van Brussel? Wat trekt hen aan in Brussel? Of wat helemaal niet? Hoe informeren ze zich over Brussel? Hoe kunnen de relaties tussen inwoners van Wallonië en van Vlaanderen en de inwoners van Brussel versterkt worden?

Het Burgerkabinet bestond uit twee fasen: een voortraject via een online platform aangevuld met mini-Burgerkabinetten, en een fysieke bijeenkomst op 6 mei met 150 deelnemers in het Vlaams Parlement. Tegelijk werd er in Franstalig België en Brussel eenzelfde traject gelopen. Meer info daar over kan je HIER vinden.

Voortraject (17 februari 2017 – 17 april 2017)

In een eerste fase kon iedereen die dat wou zijn/haar ideeën of ervaringen delen op een online platform of via mini-Burgerkabinetten die georganiseerd werden door lokale organisaties.

Online discussies

3.451 geïnteresseerden bezochten het online platform. Het voortraject kon rekenen op meer dan 496 deelnemers die aan de hand van discussies en het delen van ervaringen tot 337 ideeën kwamen.

Alle online ideeën kunnen hier bekeken worden

Mini-Burgerkabinetten

Tijdens het voortraject werden er 8 ronde tafelgesprekken door lokale organisaties op poten gezet. De ideeën van deze ‘mini-Burgerkabinetten werden ook gedeeld op het online platform.

Resultaten:

Fysiek Burgerkabinet (6 mei 2017)

153 deelnemers uit het voortraject schreven zich in om in het Vlaams Parlement de ideeën verder uit te werken tot beleidsaanbevelingen voor de minister. De groep was voor 44% samengesteld uit Brusselaars en 56% Vlamingen, 34% van hen had een migratieachtergrond, de gemiddelde leeftijd was 36 jaar. De jongste deelnemer was 15 jaar, de oudste 84 jaar.

Aan de hand van 12 thema’s kwam het Burgerkabinet tot 108 voorstellen voor het beleid.

Het volledige eindrapport kan u HIER downloaden

Wetenschappelijke doorlichting

In de voorbije maanden hebben wetenschappers van de VUB en de ULB de resultaten van het Nederlandstalige en het Franstalige traject verwerkt en tot enkele interessante conclusies gekomen. Uit het onderzoek bleek dat zowel Franstaligen als Nederlandstaligen positief naar onze hoofdstad kijken. Ze zien veel potentieel in Brussel maar schuiven enkele werkpunten naar voor. Het naast elkaar leven in Brussel is één van de voornaamste punten.Hun rapport kan u HIER downloaden.

Meer informatie over het Franstalige Burgerkabinet kan u HIER vinden.

 Burgerkabinet Brussel in het beleid

Voorstellen in het beleid

De aanbevelingen van het Burgerkabinet Brussel werden na afloop van de fysieke sessie in categorieën ingedeeld. Hierbij werden niet uitgewerkte of dubbele voorstellen (een dertigtal) geschrapt. Vervolgens werden de aanbevelingen die tot de bevoegdheden van andere beleidsmakers horen (een vijftigtal), aan de desbetreffende collega overgemaakt. Twee van hen lieten weten de aanbevelingen te onderzoeken, minister Smet nodigde samen met minister Gatz enkele deelnemers uit op zijn kabinet om de voorstellen rond mobiliteit verder te bespreken. Van de overige dertig voorstellen konden er acht gehoor vinden in bestaand beleid of bestaande initiatieven van minister Gatz en zijn collega’s collega’s. Met de overige voorstellen is de minister aan de slag gegaan binnen zijn beleidsbrief 2017-2018 en die van 2018-2019.

 • Burgerbudget Cultuur

Minister Gatz maakte tijdens de fysieke sessie van het Burgerkabinet al duidelijk dat hij dit een fris en een goed idee vond. Hij is er onmiddellijk mee aan de slag gegaan. Op het einde van vorige zomer lanceerde de minister een open oproep aan de cultuurinstellingen om een stukje van hun budget vrij te maken dat door het publiek kan worden ingevuld. De oproep werd met interesse ontvangen. In een tweede fase heeft hij samengezeten met verschillende culturele actoren in  Brussel om te bekijken op welke manier zij dit voorstel kunnen inpassen in hun werking en hoe de organisaties van elkaar kunnen leren. Intussen experimenteerde ENTER festival ook al met publieksparticipatie. De organisatie zette Brussels talent op het podium en betrok de doelgroep die het wilde bereiken, ook bij de invulling van de programmatie en organisatie van het festival. Meer informatie over ENTER festival kan je HIER vinden.

Minister Gatz deelde dit idee ook met zijn Europese collega’s tijdens de Europese raad van 27 november 2017. Ook daar werd er met veel interesse geluisterd.

 • Zet in op een centraal platform met praktische informatie over de stad

Begin september lanceerde minister Gatz het nieuwe magazine ‘Bruzine’. Hierbij hoort en website met praktische informatie over de hoofdstad (www.bruzine.be). De website wordt onderhouden door Muntpunt en is beschikbaar in het Frans, Engels en het Nederlands.

 • Werk aan een eengemaakte cultuurpas

In mei van dit jaar lanceerde minister Gatz samen met zijn Franstalige collega Alda Greoli (Franse Gemeenschap) de ‘museumpas’. De pas geeft toegang tot meer dan 100 musea in België. De voorverkoop van de passen was een groot succces. De 6.000 exclusieve exemplaren waren in enkele dagen tijd uitverkocht.  Meer informatie vindt je HIER.

 • Zorg voor een Brussel item in Metro

Het kabinet van minister Gatz bracht enkele actoren van Bruzz en Metro samen met het oog op een mogelijke samenwerking. Hij is tevreden u te mogen melden dat de twee redacties een samenwerking op poten hebben gezet. Er verschijnen nu wekelijks redactionele stukken van Bruzz in Metro. De samenwerking zal door de twee mediabedrijven in de toekomst geëvalueerd worden.

 • Geef incentives aan groepen en scholen die naar Brussel komen

Deze aanbeveling werd in samenwerking met Muntpunt bekeken en zal weldra uitgerold worden. Muntpunt brengt de verschillende actoren in kaart, zoekt naar afstemming tussen de verschillende initiatieven en zal ze digitaal ontsluiten op één platform. Ten slotte heeft hij via een brief aan alle Nederlandstalige scholen ook opgeroepen om eens naar Brussel af te zakken.

 • Zet studenten in als ambassadeurs in de stad

Bij de start van het vorig academiejaar werden er reeds ‘Sprout to Study in Brussels’ buttons verdeeld aan de Brusselse studenten. Een verdere invulling van deze aanbeveling wordt bekeken met de organisatie BRIK.

 • Organiseer een Brusseldag voor scholieren en ambtenaren

In samenwerking met Muntpunt blijft minister Gatz inzetten op een brede communicatie van de 11-juli viering en zet hij in op de laagdrempeligheid van het evenement. Daarnaast tracht hij samen met zijn administratie de Brusseluitstappen van de Vlaamse ambtenaren beter te promoten. Gatz wil ook de ambitie om personeelsleden van de Vlaamse overheid te verbinden met de hoofdstad waar ze werken verder versterken. Tiidens de middagpauze zet hij een Brusselcyclus op met filmvoorstellingen, tentoonstellingen, lezingen, stadsbezoeken…

 Andere voorstellen die worden uitgevoerd

 • Voorzie een openbaar podiumfestival voor lokaal talent

Zoals eerder vermeld zal het ENTER festival lokaal Brussels talent de kans geven om zich te tonen aan een groot publiek. Dit festival kan een springplank naar meer bieden. Ook Poppunt blijft met hun ‘Lokale Helden’ sterk inzetten op lokaal muzikaal talent door hen een podium te geven.

 • Verbeter de infrastructuur van het deeltijds kunstonderwijs

Er werd een opdrachthouder aangesteld om een infrastructuurplan voor het Deeltijds Kunstonderwijs op te stellen. Daarnaast investeerde minister Gatz recent 800.000 euro voor de financiering van duurzaam lesmateriaal of uitrusting in Brusselse kunstacademies.

Voorstellen die reeds aanwezig zijn in het beleid:

 • Brusselitem in VRT Journaal

Elke zaterdag kan er tussen 12u en 12:30u ‘De Week van Bruzz’ bekeken worden op VRT. Daarnaast werkt de VRT en Bruzz al nauw samen rond Brusselse content.

 • Stage van jongeren in culturele instellingen

Jongeren kunnen reeds stage lopen in diverse culturele organisaties. Via www.cultuurjobs.be kunnen ze intekenen op diverse vacatures.

 • Uitwisselingen tussen de verschillende gemeenschappen in België

De organisatie Bel-J voorziet in uitwisselingen voor jongeren tussen 16 en 30 jaar naar één van de gemeenschappen in België. Zij krijgen hiervoor financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap. Meer info via: www.bel-j.be

 • Internationale communicatiestrategie/marketingcampagne

In de voorbije jaren werd er veel geïnvesteerd in diverse communicatie campagnes die onze hoofdstad terug op de kaart moeten zetten. Enkele voorbeelden hiervan zijn Mixity, Sprout to be Brussels en de campagnes van Visit Brussels.

 • Diversiteit in de raden van bestuur van culturele instellingen

De principes rond diversiteit in raden van bestuur werden reeds formeel opgenomen via het decreet ‘deugdelijk bestuur’. Als minister  draagt minister Gatz diversiteit nauw in het vaandel. Hij ziet er dan ook persoonlijk op toe dat deze principes worden nageleefd.

 • Promoot street art

Rachid Madrane zette deze zomer met Mixity Wall reeds sterk in op de aanwezigheid van street art in Brussel. Ook via Street Art Belgium wordt street art in België mooi in de kijker gezet.

 • Geef verenigingen gratis infrastructuur

Via de verschillende gemeenschapscentra in onze stad kunnen organisaties voor een kleine prijs gebruik maken van hun infrastructuur. Meer informatie daar over kan je hier vinden: www.cultuurcentrumbrussel.be/zaalgebruik . Ook VZW Toestand biedt onderdak aan socio-culturele verenigingen die geen infrastructuur hebben.

 • Open erfgoed voor bezoekers

Tijdens de jaarlijkse Erfgoeddag kan iedereen die wil kennismaken met alles dat Brussel te bieden heeft op vlak van erfgoed. Hierbij worden wandelingen georganiseerd, openen bepaalde instellingen hun deuren enz. Meer informatie hierover kan je vinden via volgende link: www.uitinbrussel.be/erfgoeddag