Doe mee!

 

Hoe word jij graag geïnformeerd? Wat vind je daar belangrijk bij?

 

 

Burgerkabinet Media

Thema

Met de organisatie van dit Burgerkabinet wilde Vlaams minister van Media Sven Gatz te weten komen hoe mensen graag geïnformeerd worden en wat ze daarbij belangrijk vinden.

Op 21 april 2018 werden 128 burgers uitgenodigd om in het Vlaams Parlement de ideeën van het online platform te verwerken tot beleidsaanbevelingen voor minister Gatz.

Voortraject

In een eerste fase kon iedereen die dat wou zijn/haar ideeën of ervaringen delen op een online platform of via mini-Burgerkabinetten die georganiseerd werden door lokale organisaties. In deze periode vonden er ook drie online panel debatten van 1 uur plaats. De volgende thema’s kwamen aan bod: Fake news? Iedereen journalist? en Blik op de toekomst?

Online discussies

Het online platform werd tussen 31 januari 2018 en 7 april 2018 in totaal 2406 keer bezocht door 954 unieke bezoekers. Van deze bezoekers waren er ook 310 die zich daadwerkelijk registreerden op het platform. Het online platform bevatte bij het afsluiten 171 ideeën, 59 reacties en 308 stemmen

Het online platform is beschikbaar via deze LINK

Mini-Burgerkabinetten

Tijdens het voortraject werden er 11 ronde tafelgesprekken door lokale organisaties op poten gezet. De ideeën van deze ‘mini-Burgerkabinetten werden ook gedeeld op het online platform.

Volgende organisaties organiseerde een mini-Burgerkabinet:

 • Mediacoach (65 deelnemers)
 • VTI Spijker Hoogstraten (47 deelnemers)
 • Huis van het Nederlands Brussel (15 deelnemers)
 • De Rode Antraciet (10 deelnemers)
 • Departement Cultuur, Jeugd en Media (9 deelnemers)
 • Stad Hoogstraten (9 deelnemers)
 • Brass’art (8 deelnemers)
 • Vrije Universiteit Brussel (6 deelnemers)
 • Vormingplus Gent (6 deelnemers)
 • Kei-jong vzw (6 deelnemers)
 • Betonne Jeugd (4 deelnemers)

Online panel debatten

Tijdens het voortraject vonden er ook drie online panel debatten over specifieke thema’s plaats. In totaal namen 55 burgers deel aan de online debaturen. De resultaten hiervan kan je hier terugvinden:

 • Eerste debatuur over ‘Nep Nieuws’: Klik hier
 • Tweede debatuur over ‘Iedereen Journalist’: Klik hier
 • Derde debatuur over ‘Nieuws morgen’:  Klik Hier 

Fysiek Burgerkabinet

Een vijftigtal deelnemers uit het voortraject kwammen naar het het Vlaams Parlement om de ideeën verder uit te werken tot beleidsaanbevelingen voor de minister.

Aan de hand van 10thema’s kwam het Burgerkabinet tot 60 voorstellen voor het beleid.

Het volledige eindrapport kan u HIER downloaden

Burgerkabinet Media in het beleid

 • Mediaberichten dienen te worden onderworpen aan een factcheck, via een samenwerking tussen journalisten en experts.Minister Sven Gatz kondigde op het Burgerkabinet aan dat hij dit idee genegen is. Intussen kondigde de Federale Regering aan een fonds te steunen dat projecten rond factchecking aanmoedigt. Concreet zal de Federale Regering 1,5 miljoen investeren in onder andere de ontwikkeling van tools die burgers moet toelaten om te begrijpen welke organisaties achter bepaalde advertenties schuilgaan, het uitwerken van een systeem van bronnentransparantie en tools die videomanipulatie blootleggen. Het fonds zal begin volgend jaar van start gaan. Het door het Burgerkabinet Media aangehaalde belang van bronvermelding wordt reeds weerspiegeld in de Code van de Raad voor de Journalistiek. De code bepaalt dat de journalisten waarheidsgetrouw dienen te berichten en hun bron van informatie, in de mate van het mogelijke en voor zover dit relevant is, bekend horen te maken.De minister stelt een totaalbudget van 500.000 euro ter beschikking voor innovatieve journalistieke projecten. Om in aanmerking te komen dient het project een journalistiek en innovatief karakter te hebben. De beoogde innovatie kan betrekking hebben op de productiewijze, factchecking, datajournalistiek, storytelling, het inzetten van het publiek bij (regio)journalistiek, het bevorderen van diversiteit en het bereiken van kwetsbare doelgroepen, alternatieve verdienmodellen en ondernemerschap, crowdsourcing en zo meer. Alle ontvankelijkheidsvoorwaarden en de beoordelingscriteria staan in het reglement. https://www.vlaamsjournalistiekfonds.be/subsidie-aanvragen

 

 • Laat specifieke doelgroepen media maken vanuit hun eigen bril.
  Minister Gatz wil zich graag verder engageren voor een positievere beeldvorming van specifieke doelgroepen. Het project rePresent dat het Kenniscentrum Mediawijsheid en Stampmedia in 2016 op poten zette, was hier alvast een mooi voorbeeld van. Ook de openbare omroep zette hier reeds op in. De minister wil nu initiatiefnemers aansporen om een projectvoorstel uit te werken en in te dienen bij het door minister Gatz opgerichte in het kader van de projectoproep 2018 voor innovatieve journalistieke projecten. Meer informatie over deze oproep: http://prez.ly/RhN

 

 • Er dient in een subsidie te worden voorzien zodat journalisten kunnen worden opgeleid om manipulaties aan het licht te brengen.
  Het Burgerkabinet hechtte uiterst veel waarde aan goede kwaliteitsvolle journalistiek, waarbij er aandacht is voor bronvermelding, maar vond ook dat nieuwsconsumenten een verantwoordelijkheid hebben. Enerzijds zijn er goed geschoolde en kritische journalisten nodig die voor onafhankelijke media werken, anderzijds moeten mediaconsumenten de nodige vaardigheden hebben op het vlak van mediawijsheid. In de weken na het Burgerkabinet kondigde minister Gatz ook aan 300.000 euro aan extra middelen te investeren in kwaliteitsvolle journalistiek. Meer informatie daarover via: http://prez.ly/GCGDaarnaast ondersteunt de minister jaarlijks het opleidingsproject Mediacademie. Dit project wil redacteurs en mediaprofessionals wapenen met de noodzakelijke journalistieke, zakelijke en technische competenties om de kwaliteit van de geschreven pers te bestendigen. Mediacademie Journalistiek stroomlijnt bedrijfsopleidingen van de geschreven persuitgevers, die de ontwikkeling van algemene, niet-redactiespecifieke vaardigheden beogen. Naast bedrijfsopleidingen, organiseert Mediacademie Journalistiek in 2018 ook extra opleidingen op advies van haar interdisciplinaire adviesraad. Dit soort topics kunnen daar besproken worden.En tot slot het Journalistenloket: het Journalistenloket geeft informatie en advies aan iedereen die zijn weg zoekt in de journalistiek. Zowel breed als naar jounalisten zelf toe:- Het digitale platform Wegwijs Journalistiek: hier vind je alvast een pak informatie en tips voor beginners en ervaren journalisten.
  – Het Vademecum voor freelancers, boordevol nuttige tips voor starters.
  – De Helpdesk, die zich bevindt op het VVJ-secretariaat Hier kun je terecht voor meer persoonlijk eerstelijnsadvies en oriënterende bijstand.

 

 • Het concept van burgerjournalistiek, waarbij ook kwetsbare groepen informatie kunnen delen, zal zorgen voor een betere beeldvorming. De overheid dient daarom een platform te creëren dat burgerjournalistiek ondersteunt.
  Met de projectoproep innovatieve journalistiek wil Sven Gatz bijkomend antwoord bieden op de bemerkingen en aanbevelingen van het Burgerkabinet Media om meer in te zetten op ondersteuning van burgerjournalistiek en meer aandacht te besteden aan kwetsbare doelgroepen zoals slechthorenden en slechtzienden. Meer informatie over deze oproep kan je hier vinden: http://prez.ly/RhN

 

 • Het bevorderen van mediawijsheid en een meer kritische manier van denken dient breed te gebeuren, bij alle leeftijdscategorieën, door het bv. op te nemen in de eindtermen van het onderwijs.
  Tijdens het Burgerkabinet Media werd mediawijsheid meermaals aangestipt als een belangrijk aandachtspunt binnen onze samenleving. De slagkracht van het kenniscentrum werd in de nieuwe subsidieovereenkomst 2018-2020 nog verhoogd tot een jaarlijkse subsidie van 640.000 euro. Zo kan het zijn goede en nuttige werk verder zetten. Enerzijds gaf dit de mogelijkheid om de reguliere werking te verankeren met jaarlijks weerkerende initiatieven zoals De Schaal van M, Nieuws in de Klas, MediaNest.be, Mediacoach, Mediawijs.be. Anderzijds werd de opdracht van het kenniscentrum nog verder verruimd. Intussen werd mediawijsheid ook opgenomen in de nieuwe eindtermen van de eerste graad secundair onderwijs.

 

 • Het totale plaatje van nieuws dient toegelicht te worden, zowel positief als negatief.
  Via het Kenniscentrum Mediawijsheid blijft de minister inzetten op nieuwsgeletterdheid. Daarnaast ondersteunt minister Gatz het project ‘Nieuws in de Klas’. Met dit initiatief leren spelers in de Vlaamse mediawereld kinderen en jongeren op een kritische manier omgaan met online en gedrukte nieuwsbronnen.

 

 • Er mag geen systeem komen dat voor elke informatievoorziening aangeeft of het om een feit, duiding of opinie gaat
  Het Burgerkabinet liet duidelijk weten dat het geen systeem wil dat aangeeft of een bepaald stuk over feiten, duiding of opinie gaat. Uiteraard kunnen mediabedrijven dit zelf vrij invullen, zoals dit nu reeds het geval is bij opiniestukken of columns. Minister Gatz zal het Burgerkabinet in deze volgen en hier geen stappen voor ondernemen.

 

 • Journalisten dienen samen te werken met experts, bv. lezers, ervaringsdeskundigen,… om zo een brede, meer genuanceerde en diverse nieuwsverspreiding toe te laten.
  Als minister van Media kan Sven Gatz zich niet mengen in de manier waarop journalisten hun werk uitvoeren. Hij kan ze uiteraard wel ondersteunen via projecten. In dat kader werd recent ook het Vlaams Journalistiek Fonds opgericht. Het fonds lanceerde alvast een subsidieregeling voor innovatieve journalistieke projecten. Daarnaast zal het een kennisdelingsplatform op poten zetten over alles wat met nieuws en media te maken heeft.

 

 • Er dient een sociaal internettarief te komen voor mensen met een lager inkomen.
  Minister Gatz maakte tijdens de fysieke sessie van het Burgerkabinet al duidelijk dat hij dit voorstel genegen is. Navraag bij de Federale Regering leert dat een sociaal internettarief reeds bestaat in de vorm van een korting die operatoren geven op de factuur voor vaste telefonie of vast internet. Om er recht op te hebben, moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor meer informatie over dit tarief en de voorwaarden ervan klik hier: sociaal internettarief.