Doe mee!

 

Veelgestelde vragen

 

 

 

Waarom een Burgerkabinet?

Met het Burgerkabinet wil Vlaams minister van Media, Sven Gatz burgers betrekken bij zijn beleid: Ze mee laten discussiëren, debatteren en aanbevelingen laten formuleren. Het initiatief bestaat uit twee fases: een online traject waaraan iedereen kan deelnemen en een bijeenkomst van een kerngroep van 150 personen die de resultaten van het online traject uitwerkt tot aanbevelingen voor het media beleid.

Van 31januari tot en met 7 april kan je online je stem laten horen. Op 21 april vindt de bijeenkomst in het Vlaams Parlement plaats.

Waarom dit thema?

Vlaams minister van Media Sven Gatz heeft geen noemenswaardige macht over de media. Zo zegt hij zelf in zijn boek. Toch wil hij te weten komen op welke manier Vlamingen en Brusselaars geïnformeerd willen worden en wat ze daarbij belangrijk vinden.

De wereld van de media is in beweging. De komst van sociale media en het internet heeft de snelheid van hoe wij nieuws beleven en consumeren veranderd. Daarnaast bieden fenomenen zoals de verspreiding van “fake news” nieuwe uitdagingen voor de Vlaamse en Brusselse media. Minister Gatz wil daarom te weten komen hoe we geïnformeerd willen worden en wat we daarbij belangrijk vinden.

Wie kan deelnemen aan dit Burgerkabinet?

Elke Vlaming of Brusselaar is welkom. Iedereen die wil, kan meedoen aan de online discussies. Daaruit wordt een kerngroep van 150 personen geselecteerd die zo verscheiden mogelijk wordt samengesteld, om op zaterdag 21 april besluiten te trekken in het Vlaams Parlement.

De panelgesprekken zullen in het Nederlands gevoerd worden.

Hoe kan ik deelnemen?

U kan uw mening of idee posten op deze website. U kan ook zelf een mini-Burgerkabinet organiseren. U vindt hiervoor ondersteunend materiaal en werkvormen op DEZE WEBSITE. U kan ook deelnemen aan de panelsessie met 150 burgers in het Vlaams Parlement op zaterdag 21 april. Uit de personen die aangeven hier aan deel te willen nemen, wordt er een selectie gemaakt omdat we graag een zo divers mogelijke groep deelnemers hebben.

Wat gebeurt er met de  ideeën en reacties die ik op deze website plaats?

We analyseren alle bijdragen die tot en met 7 april op deze website gepubliceerd zijn. We besteden daarbij zowel aandacht aan ideeën die veel reacties kregen, gesteund of gedeeld worden als aan nieuwe en originele ideeën. We verzamelen zowel de ideeën van organisaties/verenigingen als individuele bijdragen. Alle resultaten brengen we samen in een tussentijds rapport. In het Vlaams Parlement (zaterdag 21 april) diepen 150 geselecteerden van het online platform de tussentijdse resultaten verder uit. Op basis hiervan formuleren ze aanbevelingen voor het beleid.

Wie organiseert dit traject?

Het traject is een initiatief van Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden, Sven Gatz dat wordt gecoördineerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Algemene vragen: burgerkabinet@vlaanderen.be
Persinfo: eva.vanhengel@vlaanderen.be